▒▒▒ Monitering ▒▒▒ 관찰한 사항을 날짜별로 기록하는 곳입니다.

Category

  이정식(2015-04-20 15:32:45, Hit : 159, Vote : 13
 2015. 4. 17. Haenam tidal flat

2015. 4. 17. 오후 진도습지와 해남을 다녀왔다. 흐리고 바람이 많았고, 그믐이라 물이 많이 빠져 있었다.

진도습지 15:10
꼬마물떼새 1
괭이갈매기 8

한자리 앞 16:00
꼬마물떼새 2
개꿩 12
왕눈물떼새 5
청다리도요 3
흰물떼새 1
큰뒷부리도요 6
뒷부리도요 57
마도요 95
중부리도요 71
민물도요 34
혹부리오리 46

산소리 어항 17:10
청다리도요 2
세가락도요 3
왕눈물떼새 1
괭이갈매기 3
혹부리오리 178

고천암 앞
혹부리오리 328
괭이갈매기 등 16
도요류 300
노랑부리저어새 2206   [Bird] 2015. 5. 4. haenam tidal flat  이정식 2015/05/09 146 19
205   [Bird] 2015. 5. 3. haenam Tidal flat  이정식 2015/05/09 135 28
204   [Bird] 2015. 4. 18. haenam Tidal flat  이정식 2015/04/20 157 27
  [Bird] 2015. 4. 17. Haenam tidal flat  이정식 2015/04/20 159 13
202   [Bird] 2014-2015 baikal teal  이정식 2015/01/09 170 36
201   [Bird] 2014. 10. 11-12 Haenam tidal flat  이정식 2014/10/12 239 22
200   [Bird] 2014. 9. 30. Hanaenam Tidal flat  이정식 2014/10/02 178 13
199   [Bird] 2014. 9. 13-14 Jindo, Haenam Tidal Flat  이정식 2014/09/14 176 13
198   [Bird] 2014. 8. 23. haenam tidal flat  이정식 2014/08/23 194 36
197   [Bird] 2014. 5. 9. Haenam Tidal flat  이정식 2014/05/11 246 17
196   [Bird] 2014. 4. 18. Haenam Tidal flat  이정식 2014/05/11 233 15
195   [Bird] 2013. Baikal teal 가창오리  이정식 2013/12/09 272 30
194   [Bird] 2013. 11.20. 영암호  이정식 2013/11/21 370 67
193   [Bird] 2013. 10. 3. Haenam Tidal Flat  이정식 2013/11/17 345 51
192   [Bird] 2013. 9. 1. Haenam Tㅑdal flat  이정식 2013/11/17 301 39
191   [Bird] 2013. 5. 8. Haenam Tidal flat  이정식 2013/05/08 447 113
190   [Bird] 2013. 4. 28. Haenam Tidal flat  이정식 2013/04/28 459 119
189   [Bird] 2013년 4월21일 Tidal Flat  이정식 2013/04/21 402 99
188   [Bird] 2012-2013년 겨울  이정식 2013/04/21 400 87
187   [Bird] 2012. baikal teal in Haenam  이정식 2012/12/09 586 143

1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]..[11] [다음 10개]
 

Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by zero