▒▒▒ Monitering ▒▒▒ 관찰한 사항을 날짜별로 기록하는 곳입니다.

Category

  이정식(2015-05-09 15:11:00, Hit : 142, Vote : 29
 2015. 5. 3. haenam Tidal flat

2015년 5월 3일 흐리고 약한 안개가 끼었다.
진도습지 10:30
뒷부리도요 2

한자리 앞 10:50
혹부리오리 308
민물도요 408
개꿩 15
마도요 25
중부리도요 57
뒷부리도요 11
큰뒷부리도요 16
청다리도요 4
흑꼬리도요 3
깝작도요 1
꼬마물떼새2
노랑부리백로 2
중대백로 11
왜가리 24
청둥오리 13
고방오리 34
홍머리오리 29
쇠재비갈매기 1
괭이갈매기 4
노랑부리저어새 2

징의도 앞 11:45
개꿩 14
검은머리물떼새 1
민물도요 302
중부리도요 27
마도요 9
청다리도요 1
큰뒷부리도요 1
노랑부리저어새 5
괭이갈매기 10
혹부리오리 183
왜가리 1

고천암 앞 12:00
큰뒷부리도요 2
마도요 4
알락꼬리마도요 1
중부리도요 3
뒷부리도요 6
청다리도요 1
노랑부리저어새 3
괭이갈매기 5
고방오리 3


206   [Bird] 2015. 5. 4. haenam tidal flat  이정식 2015/05/09 160 20
  [Bird] 2015. 5. 3. haenam Tidal flat  이정식 2015/05/09 142 29
204   [Bird] 2015. 4. 18. haenam Tidal flat  이정식 2015/04/20 165 28
203   [Bird] 2015. 4. 17. Haenam tidal flat  이정식 2015/04/20 167 14
202   [Bird] 2014-2015 baikal teal  이정식 2015/01/09 178 37
201   [Bird] 2014. 10. 11-12 Haenam tidal flat  이정식 2014/10/12 247 23
200   [Bird] 2014. 9. 30. Hanaenam Tidal flat  이정식 2014/10/02 182 14
199   [Bird] 2014. 9. 13-14 Jindo, Haenam Tidal Flat  이정식 2014/09/14 181 14
198   [Bird] 2014. 8. 23. haenam tidal flat  이정식 2014/08/23 197 37
197   [Bird] 2014. 5. 9. Haenam Tidal flat  이정식 2014/05/11 249 18
196   [Bird] 2014. 4. 18. Haenam Tidal flat  이정식 2014/05/11 236 16
195   [Bird] 2013. Baikal teal 가창오리  이정식 2013/12/09 275 31
194   [Bird] 2013. 11.20. 영암호  이정식 2013/11/21 373 68
193   [Bird] 2013. 10. 3. Haenam Tidal Flat  이정식 2013/11/17 348 52
192   [Bird] 2013. 9. 1. Haenam Tㅑdal flat  이정식 2013/11/17 304 40
191   [Bird] 2013. 5. 8. Haenam Tidal flat  이정식 2013/05/08 450 114
190   [Bird] 2013. 4. 28. Haenam Tidal flat  이정식 2013/04/28 462 120
189   [Bird] 2013년 4월21일 Tidal Flat  이정식 2013/04/21 406 100
188   [Bird] 2012-2013년 겨울  이정식 2013/04/21 402 88
187   [Bird] 2012. baikal teal in Haenam  이정식 2012/12/09 589 144

1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]..[11] [다음 10개]
 

Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by zero