▒▒▒ Monitering ▒▒▒ 관찰한 사항을 날짜별로 기록하는 곳입니다.

Category

  이정식(2013-04-21 17:58:32, Hit : 399, Vote : 87
 2012-2013년 겨울

겨울을 매우 추웠다.

겨울 한동안 영암호와 고천암, 금호호는 얼어 큰고니나 수면성 오리를 관찰하기 어려웠다.

가창오리 : 11월 중순부터 10만-20만 정도 영암호에 관찰되었다.
                바람이 불고 추운 날(12월 24일은 고천암에서 관찰되기도 했다.)은 관찰이 어려웠다.
               1월부터는 해남에서 관찰되지 않고, 전북 새만금 등지에서 관찰되기도 했다.

큰고니 : 약 10여마리가 영암호에서 관찰되었으나, 호수면이 얼어 동시센서스에서는 관찰할 수 없었다.
황새 : 여전히 황새 6마리가 찾아왔다.
흑두루미 : 일부 찾아왔었으나 주기적인 것으로 보이지 않고, 잠시 추위를 피해 찾아 온 것으로 보인다.

전반적으로 겨울철에 너무 쓸쓸한 간척지이었다.

206   [Bird] 2015. 5. 4. haenam tidal flat  이정식 2015/05/09 144 19
205   [Bird] 2015. 5. 3. haenam Tidal flat  이정식 2015/05/09 134 28
204   [Bird] 2015. 4. 18. haenam Tidal flat  이정식 2015/04/20 155 27
203   [Bird] 2015. 4. 17. Haenam tidal flat  이정식 2015/04/20 158 13
202   [Bird] 2014-2015 baikal teal  이정식 2015/01/09 169 36
201   [Bird] 2014. 10. 11-12 Haenam tidal flat  이정식 2014/10/12 238 22
200   [Bird] 2014. 9. 30. Hanaenam Tidal flat  이정식 2014/10/02 177 13
199   [Bird] 2014. 9. 13-14 Jindo, Haenam Tidal Flat  이정식 2014/09/14 175 13
198   [Bird] 2014. 8. 23. haenam tidal flat  이정식 2014/08/23 194 36
197   [Bird] 2014. 5. 9. Haenam Tidal flat  이정식 2014/05/11 245 17
196   [Bird] 2014. 4. 18. Haenam Tidal flat  이정식 2014/05/11 232 15
195   [Bird] 2013. Baikal teal 가창오리  이정식 2013/12/09 272 30
194   [Bird] 2013. 11.20. 영암호  이정식 2013/11/21 370 67
193   [Bird] 2013. 10. 3. Haenam Tidal Flat  이정식 2013/11/17 345 51
192   [Bird] 2013. 9. 1. Haenam Tㅑdal flat  이정식 2013/11/17 301 39
191   [Bird] 2013. 5. 8. Haenam Tidal flat  이정식 2013/05/08 446 113
190   [Bird] 2013. 4. 28. Haenam Tidal flat  이정식 2013/04/28 459 119
189   [Bird] 2013년 4월21일 Tidal Flat  이정식 2013/04/21 402 99
  [Bird] 2012-2013년 겨울  이정식 2013/04/21 399 87
187   [Bird] 2012. baikal teal in Haenam  이정식 2012/12/09 586 143

1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]..[11] [다음 10개]
 

Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by zero